Gólyavári Panno

ELTE BTK Gólyavár

2008.04.24.

Pauer Gyula Kossuth-díjas képzőművész, a magyar neoavantgard képzőművészet nemzedékének kiemelkedő egyénisége. Munkásságát az 1970-ben megalkotott "Pszeudo" program koncepciója határozta meg. Ez a korszak ideo­lógiájának a kritikájaként született meg, és valódinak bemutatott dol­go­kat és viszonyokat tett kérdésessé azzal, hogy illuzionista fogásokkal olyan mű­tár­gyakat hozott létre, amelyek plasztikus formákat mutatnak ott, ahol ilyen for­mák tulajdonképpen nin­cse­nek. A Pszeudo "...ál, hamis, nem valódi, való­di­nak látszó. A Pszeudo szobor nem annak látszik, ami valódi formája... nem a szobrászatról beszél, hanem a szobrászat helyzetéről... és a követ­ke­ző szob­rászati témákat tartalmazza: 1 A plasztika meglétét. 2. A plasztika hiá­nyát. 3. A Pszeudo jellegű attitűdöt, a tárgy manipulÁLtságát... tehát nem csak tagadja a manipulált egzisztenciát, hanem igenli is... " (részlet a Pszeu­do kiált­ványból, 1970). Az első Pszeudo plasztikák a minimal art-hoz hasonló egyszerű geo­met­riai formák voltak, melyeknek a felülete azonban bo­nyolult, gyűrt tér­for­­mák illuziójával szolgáltak. Pauernek a Pszeudo prog­ram jegyé­ben született mun­kái jelentős mértékben járultak hozzá a nemzet­közi neo­avant­gárd gaz­da­gí­tásához. A Gólyavári Panno méreteivel és erő­tel­jes szín­vilá­gával arra is jó pél­da, hogy a Pszeudo program keretében alkotott művek a monumentálissá növesztett illuzionista térhatások révén díszítő cé­lo­kat is sikerrel szol­­gál­hat­nak. (PERNECZKY)

 

 

2008 | Pauer Gyula | Design by Phipho